Organik Arıcılık Nedir

Organik Arıcılık Nedir

Organik Arıcılık, arı ürünlerinin suni beslenme ve kimyasal ilaçlama yapmadan, doğal ortamlarda kontrollü üretilmesidir. 

Organik tarım mevzuatlarında belirtilen özelliklere ve kurallara uyulmak zorundadır. Organik arı yetiştirilme alanı yarıçapı en az 3km olmalıdır. Bu alanda aynı zamanda konvansiyonel arıcılık birlikte yapılamaz. Yine bu alanda Kent merkezleri, otoyollar, sanayi bölgeleri, atık merkezleri, reaktörler, hidrolik ve termik enerji santralleri ve maden işletmeleri bulunmamalıdır.

Konvansiyonel arıcılıktan organik arıcılığa geçiş süresi 1 yıldır. Yine üretim yapmayan arıcılardan sağlanan arı oğulları bir yıllık geçiş süreci içerisinde kullanılabilir.

Geçiş döneminde kovandaki peteklerin değişmesi gerekmektedir. Bu değişim Ekolojik bal mumu kullanılarak yapılmalıdır. Ekolojik olmayan bal mumu kullanılması durumunda kalıntı analizi yapılarak kalıntı olmadığının belgelenmesi gerekir.

ORGANİK ARICILIKTA KULLANILACAK KOVANLAR

Kovanların yerleştirildikleri alanlar kovan bilgileri ile birlikte kaydedilmelidir. Kovanlar bulundukları yerden başka yere yetkilendirilmiş kuruluş bilgisi dahilinde taşınabilir. Kovanlar çevreye ve arıcılık ürünlerine risk getirmeyen doğal malzemelerden yapılmalıdır. Kovanlar kimyasal boyalarla boyanamaz.

Çerçeve, kovan, petek gibi malzemelerin zararlılardan korumasında, teçhizatın, kapların veya ürünlerin temizlenmesinde ve taşınmasında yalnızca Organik Tarım Yönetmeliğinde belirtilen maddeler kullanılabilir.

ORGANİK ARICILIKTA KULLANILACAK ARILAR

Arı ırklarının seçiminde seçilecek tür çevreye uyumlu olmalıdır. Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı olmalıdır. Afis mellifera türleri ve ekotipleri tercih edilmelidir. Koruyucu önlemlere rağmen, koloniler hastalanır veya zarar görürse, derhal tedaviye alınmalı ve gerekirse koloniler ayrı kovanlarda izole edilmelidir. Arı zararlısı Varroa için; formik asit, laktik asit, asetik asit, oksalik asit ve mentol, timol, okaliptol veya kafur kullanılabilir.

Üretim sezonu sonunda arıların kışı geçirebilmesi için kovanlarda yeterli miktarda bal ve polen bırakılmalıdır. Arıcılık ürünlerinin hasat edilmesi esnasında petekler içerisindeki arıların yok edilmesi yasaktır. Bal hasadında kimyasal sentetik sinek kovucu maddelerin kullanılması yasaktır.

Organik arıcılıkta arılar kendi kovanlarındaki balla beslenmelidir. Ancak arıların yaşamı yapay beslenmeye bağlı olduğu durumlarda organik olarak üretilmiş bal ve polen veya organik biçimde üretilen şeker şurubu veya organik şeker melası kullanılır. Yapılan beslenme ile ilgili kovan siciline, kullanılan ürünün tipi, tarihi, miktarı ve besleme yapılan kovan numaraları kaydedilmelidir.

Bu Gönderiyi Paylaş: